top of page
Toalha de Mesa - Olimpia

Toalha de Mesa - Olimpia

Gorgurinho Fazemos Sob Medida! Redonda 1,80m - R$165,00 Redonda 2,20m - R$200,00 Ret. 2,80m - R$230,00 Ret. 3,20m - R$225,00 Ret. 3,60m - R$260,00 Quad. 2,20m - R$200,00

Toalha de mesa Panels

Toalha de mesa Panels

180x295cm + 12 guard - 615,00 180x315cm + 12 guard - 655,00

Toalha de Mesa Luxemburg

Toalha de Mesa Luxemburg

Algodão Turco Adamascado Retangular cor Topázio: 173x305cm + 12 guardanapos - R$600,00 Quadrada cor Topázio: 172x172cm - R$290,00

Toalha de Mesa Helsink

Toalha de Mesa Helsink

Algodão Turco Adamascado Quadrada: Cor Verde 180x180cm - R$300,00 Retangulares: Cor Marfim 180x305cm - R$350,00 180x305cm +12 guardanapos - R$630,00 Cor Azul 180x305cm - R$350,00 180x366cm - R$400,00 180x240cm - R$300,00 Cor Chocolate 180x275cm - R$330,00 180x305cm - R$350,00 180x366cm - R$400,00 180x366cm + 12 guardanapos - R$676,00 180x240cm - R$300,00

Toalha de Mesa Sorrento -Cinza/Coral

Toalha de Mesa Sorrento -Cinza/Coral

Algodão Turco Adamascado 180x366cm + 12 guardanapos - R$750,00 180x305cm - R$490,00 180x275cm - R$420,00 180x240cm - R$370,00

Toalha de Mesa Sorrento- Azul/Branco

Toalha de Mesa Sorrento- Azul/Branco

Algodão Turco Adamascado 180x366cm - R$540,00 180x305cm - R$490,00 180x275cm - R$420,00 180x240cm - R$370,00

Toalha de mesa Manhatan - Branca

Toalha de mesa Manhatan - Branca

Algodão Turco Adamascado 160x366cm - R$320,00 160x240cm - R$200,00

Toalha de Mesa Manhatan - Preta

Toalha de Mesa Manhatan - Preta

Algodão Turco Adamascado 160x274cm - R$250,00 160x240cm - R$200,00

Toalha de Mesa Vienna Royal

Toalha de Mesa Vienna Royal

Algodão Turco Adamascado 180x305cm - R$350,00 180x240cm - R$300,00

Toalha de Mesa Vienna Waltz

Toalha de Mesa Vienna Waltz

Algodão Turco Adamascado Cor Marfim Redonda: 228cm + 6 guardanapos - R$462,00 Quadrada: 180x180cm - R$300,00

Toalha de Mesa Vienna Blossom

Toalha de Mesa Vienna Blossom

Algodão Turco Adamascado Retangular cor Marfim 180x240cm - R$300,00 180x275cm - R$330,00 Quadrada cor Creme 180x180cm - R$300,00

Toalha de Mesa Vienna Park

Toalha de Mesa Vienna Park

Algodão Turco Adamascado Cor Prata: 152x152cm - R$270,00

Toalha de Mesa Vienna Palace

Toalha de Mesa Vienna Palace

Algodão Turco Adamascado Cor Ouro: 180x180cm - R$300,00

Toalha de Mesa Pine Cone

Toalha de Mesa Pine Cone

Algodão Turco Adamascado Cor Vermelho/Ouro 180x180cm - R$220,00

Toalha de Mesa Versailles

Toalha de Mesa Versailles

Algodão Turco Adamascado Retangulares: Cor Branca 180x305cm - R$350,00 180x275cm - R$330,00 Cor Marfim 180x305cm - R$350,00 180x366cm + 12 guardanapos - R$676,00 Cor Verde 180x275cm - R$330,00 Cor Vermelha 180x240cm - R$300,00 Quadrada: Cor Topázio 180x180cm - R$300,00

Toalha de Mesa Leaves

Toalha de Mesa Leaves

Algodão Turco Adamascado Retangulares: Cor Tijolo 160x240cm - R$330,00 Cor Páprica 180x274cm + 10 guardanapos - R$560,00 Cor Verde Claro 180x366cm - R$400,00 Cor Marfim 160x305cm - R$350,00 160x366cm + 12 guardanapos - R$676,00 180x274cm - R$330,00 180x305cm - R$350,00 180x240cm - R$300,00 Cor Branca 160x366cm - R$400,00 160x305cm - R$350,00 160x240cm - R$300,00 180x274cm - R$330,00 180x305cm - R$350,00 180x240cm - R$300,00 152x305cm - R$495,00

Toalha de Mesa Leaves

Toalha de Mesa Leaves

Algodão Turco Adamascado Quadrada: Cor Burgundy: 180x180cm - R$300,00 Cor Chocolate: 160x160cm + 4 guardanapos - R$388,00 160x160cm - R$280,00 Cor Páprica: 180x180cm + 6 guardanapos - R$442,00

Toalha de Mesa Vienna Scroll

Toalha de Mesa Vienna Scroll

Algodão Turco Adamascado Cor Páprica/Ouro: 180x180cm - R$300,00

Toalha de Mesa Vienna Scroll

Toalha de Mesa Vienna Scroll

Algodão Turco Adamascado Cor Preto/Ouro: 180x180cm - R$300,00

Toalha de Mesa Brussels

Toalha de Mesa Brussels

Algodão com textura de linho Retangulares: Cor Branca: 152x305cm + 8 guardanapos - R$380,00 Cor Topázio: 152x215cm + 4 guardanapos - R$300,00 Redondas: Cor Verde Claro: 274cm - R$220,00 228cm - R$200,00 Cor Candy: 178cm - R$190,00 Cor Choco: 228cm - R$200,00 Cor Turquesa: 178cm - R$190,00 Cor Preta: 183cm - R$190,00 228cm - R$200,00 274cm - R$220,00 Cor Frost: 178cm - R$190,00 Cor Marfim: 228cm - R$200,00

Toalha de Mesa Brussels

Toalha de Mesa Brussels

Algodão com textura de linho Quadradas: Cor Pink: 140x140cm - R$150,00 Cor Chocolate: 140x140cm - R$150,00 Cor Turquesa: 140x140cm - R$150,00 Cor Frost: 140x140cm - R$150,00 Cor Gema: 140x140cm - R$150,00 Cor Branca: 140x140cm - R$150,00

Toalha de Mesa  Bistro - Branco

Toalha de Mesa Bistro - Branco

Algodão Rústico 180x230cm + 8 guardanapos - R$270,00 180x305cm + 10 guardanapos - R$290,00

Toalha de mesa Bistro - Cru

Toalha de mesa Bistro - Cru

Algodão Rústico 180x275cm + 8 guardanapos - R$280,00

Toalha de Mesa Jaipur

Toalha de Mesa Jaipur

Algodão Cor Gelo 160x190cm + 4 guardanapos - R$200,00 Cor Mostarda 160x215cm + 8 guardanapos - R$220,00 160x190cm + 6 guardanapos - R$200,00

bottom of page